Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

beletristika

Štampa

Hundejahre

Grass, Günter.

391 grass hundejahrePripovijetke iz „Pasjih godina“ 20. stoljeća. Na prelazu sa 1960. na 1961. godinu tri pripovjedača istovremeno pišu tri knjige romana koji je izišao 1963. godine i postaju tako hroničari predratnih, ratnih i poslijeratnih „pasjih godina“ našeg stoljeća; Edi Amzel, žrtva, Hari Libenau, svjedok i Valter Matern, počinilac. Njemački ovčari, od litvanske vučice kao praroditelja do Hitlerova omiljenog psa, djevojke Tulla i Jenny i hrpa strašila za ptice prate ih na njihovoj Odiseji od Gdanjska do Zapadne Njemačke, pa sve u podzemni svijet. Roman završava u rudniku, u kojem umjetnik Amzel, alias Brauksel masovno proizvodi svoja širom svijeta tražena strašila za ptice te tako stvarni svijet raskrinkava kao podzemni svijet: svijet mrtvih je gore, a strašilo za ptice stvoreno je na ljudsku sliku i priliku...

Roman Hundejahre (u hrvatskom prevodu: Pasje godine) Güntera Grassa u rumunskom prevodu (probni odlomak) Mariane Cristine Bărbulescu pod naslovom Ani de cîne objavljen je kod izdavača Polirom iz Bukurešta.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d