Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

prevodioci/-teljke

Štampa

Rexhepi, Afrim A.

.

rexhepi afrimAfrim A. Rexhepi je rođen 1972. u Skopju, gdje živi i danas. Doktorirao je radom o Ismailu Kadareu i predaje na Institutu za književnost Univerziteta „Sv. Ćiril i Metodije“ u Skoplju. Objavio je više naučnih monografija, a sa makedonskog na albanski je preveo Aleksandra Prokopieva i Ismaila Kadarea sa albanskog na makedonski.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d