Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

beletristika

Štampa

Kassandra

Wolf, Christa.

392 wolf kassandraVeliko djelo Christe Wolf, koje se već smatra klasikom, Kasandra, „proročica“, najnejasniji ženski lik grčke mitologije – Christa Wolf ju je na fascinantan način opisala kao savremenicu: junakinju koja je na kraju poražena, koja se pobunila protiv nasilja diktature i moći muškaraca, uzdajući se samo u svoja vlastita uvjerenja.

Pripovijetka Kassandra (naslov hrvatskog prevoda: Kasandra) Christe Wolf u rumunskom prevodu (probni odlomak ) Iulie Dondorici pod naslovom Casandra objavljena je kod izdavača Univers iz Bukurešta.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d