Štampa

Bauer, Jana

.

bauer janaJana Bauer je rođena 1975. u Ljubljani, Slovenija. Studirala je na Akademiji za pozorište, radio, film i televiziju gdje je diplomirala dramaturgiju 2003. Piše knjige za djecu i mlade, urednica je nekoliko slovenačkih biblioteka i prevodi sa engleskog. Njena djela su prevedena na mnoge jezike, a za njih je, između ostalih, dobila i Nagradu Večernica.