Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

beletristika

Štampa

Die Zensur. Für Anfänger – Monolog in drei Akten

Corobca, Liliana.

394 corobca die zensurMonolog  in drei Akten [Monolog u tri čina] je početak promjene cenzure, njenih pandura i žrtvi, o moći i magiji (ne samo u postsovjetskim društvima); promijene li se vremena, cenzura ide u korak sa vremenom i mijenja lice i gestove  – tri tirade, bogate slikama, domišljate i karikaturne. U prilogu: mali portret Otenshajma na Dunavu – prozni talasi o strujanju rijeke, toku života i vremena i njihovim trajektima. Prvo izdanje ove publikacije objavljeno je dvojezično i opremljeno je sa šest crteža pera Christiana Thanhäusera, na koricama originalnom štampom drvoreza br. 19. drvoreza iz serije Ranitz Druck.

Dvojezična sveska Die Zensur. FürAnfänger – Monolog in drei Akten. Cenzurapentruincepatori – Monolog in treiacte [Cenzura. Za početnike - Monolog u tri čina] Liliane Corobca objavljen je kod izdavača Edition Thanhäuser iz Otenshajma. Sa rumunskog preveo (probni odlomak) Gerhardt Csejka.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d