Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

beletristika

Štampa

Corobca, Liliana

.

corobca lilianaLiliana Corobca je rođena 1975. u Săseni-Călăraşi, Moldavija. Studirala je na fakultetu za filologiju Državnog moldavskog univerziteta u Chişinău/Moldavija, a doktorski rad iz oblasti nauke o književnosti radila je od 1997. do 2001. na Univerzitetu u Bukureštu. Od 2002. radi na Institutu za istoriju i teoriju književnosti George Călinescu u Bukureštu. Od 2004. do 2007. predaje na Univerzitetu Ploieşti rumunsku književnost u egzilu od 1945-1989; uporedo drži seminare o rumunskoj književnosti na Univerzitetu u Bukureštu. Liliana Corobca je objavila više romana i naučnih radova. Za svoj prozni debi dobila je Nagradu Prometheus Društva moldavskih književnika 2003/2004.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d