Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

beletristika

Štampa

Federspiel, Maurus

.

federspiel maurusMaurus Federspiel je rođen 1974, sin pisca Jürga Federspiela. Studirao je kreativno pisanje u Nju Jorku i radio kao novinar. Danas živi i radi kao autor i suvlasnik preduzeća za ekološku tehniku u Cirihu.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d