Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

beletristika

Štampa

Flašar, Milena Michiko

.

flasar milena michikoMilena Michiko Flašar je rođena je 1980. kao ćerka Japanke i Austrijanca u Senkt Peltenu. U Beču i Berlinu je studirala komparatisku, germanistiku i romanistiku. Danas živi kao spisateljka u Beču.

Website

partneri u projektu

traduki partners 2014 d