Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

beletristika

Štampa

Hoppe

Hoppe, Felicitas.

390 hoppeKao život prekratak, kao roman prelijep da bi bilo istinito: Najbolje što je do sada napisano o Hopeovoj!
Hope nije autobiografija, nego Hopeina biografija snova, u kojoj autorka pripovijeda o jednoj drugoj Hope: o kanadskom djetinjstvu na tankom ledu, o australijskoj mladosti na ivici pustinje, o putovanju preko mora i bijegu u Ameriku. Hopeina ispovijest o životu i putovanju postaje tragikomični umjetnički roman, kojim nas vodi kroz svijet i ponovno vraća u njemačku provinciju, gdje je još uvijek očekuje njena porodica koju priželjkuje.
Pripovijedanje o uzaludnim željama, propalim svadbama i polovičnim karijerama. I o neospornoj sreći što je dijete hamelškog lovca na pacove.

Roman Hopein Felicitas Hoppe u srpskom prevodu (probni odlomak) Tijane Tropin pod naslovom Hope objavljen kod izdavača Geopoetika iz Beograda.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d