Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

beletristika

Štampa

Adio kauboju

Savičević-Ivančević, Olja.

381 savicevic lebt wohl cowboysDada se vraća u rodni grad da otkrije zašto se ubio njen brat Daniel. Od porodice su joj ostale samo majka i starija sestra, koje nikada nisu prevazišle njegovu smrt. Tokom istraživanja u Dadi se bude sjećanja na djetinjstvo, na vesterne čije su junake obožavali Daniel i ona, na borbe između Indijanaca i kauboja koje su vodili sa djecom sa druge strane željezničke pruge. Danielovo samoubistvo doživljava kao izdaju i premještajući slike prošlosti u glavi započinje bolnu potragu za objašnjenjem. Roman Olje Savičević-Ivančević je duhovita i poetska konfrontacija sa svemoćnim junacima djetinjstva i pitanjem o krivici i osveti.

Roman Adio, kauboju Olje Savičević-Ivančević u njemačkom prevodu (probni odlomak) Blažene Radas pod  naslovom Lebtwohl, Cowboys objavljen je kod izdavača Voland&Quist iz Drezdena.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d