Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

prevodioci/-teljke

Štampa

Radas, Blažena

.

radas blazenaBlažena Radas je rođena 1967. u Beču, studirala je slavistiku i germanistiku u Hajdelbergu i do 2000. je predavala njemački jezik i književnost kao DAAD-lektorka na Univerzitetu u Zadru. Nakon toga je radila na londonskom univerzitetu Metropolitan na katedri za njemački  film. Od 2007. živi kao slobodni književni prevodilac u Splitu i predaje film na Akademiji za umjetnost. U okviru TRADUKI-jevog programa Blažena Radas je na njemački prevela roman Lebtwohl, Cowboys (Adio, kauoboju) Olje Savičević-Ivančević.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d