Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

beletristika

Štampa

Upotreba čoveka

Tišma, Aleksandar.

359 tisma upotrebaAleksandar Tišma u ovom romanu na impresivan način opisuje kako Drugi svjetski rat narušava miran život stanovnika u Novom Sadu i uništava njihove snove. Polu-Jevrejku Veru pretvaraju u prostitutku u koncentracionom logoru, Srodoje se više ne snalazi u poslijeratnom društvu, Milinko postaje bogalj, a Gerhard gine kao borac pokreta otpora. "Impozantan roman, napisan neobično impresivnim jezikom." (Ernst Pawel, New York Times Book Review).

Upotreba čoveka Aleksandra Tišme u makedonskom prevodu (probni odlomak) Gligora Stojkovskog pod naslovom Употреба на човекот objavljen je kod izdavača ViG Zenica iz Skoplja.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d