Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

poezija

Štampa

Burn, baby, burn

Karanović, Zvonko.

373 karanovic burnČini se da je za današnji naraštaj 50 + u Titovoj Jugoslaviji sloboda putovanja, kulturna raznolikost, autonomija kulturne scene i naposljetku rock ’n’ roll – bila dokaz pripadnosti velikom svijetu. Životni osjećaj tadašnjih protagonista je bila mješavina optimizma, obijesti i pobune. Najbolji izraz tog osjećaja života zasigurno su bili rok muzika i poezija – posebno rana poezija Zvonka Karanovića. Urbano okretanje od bilo kakvog provincijalizma, programatski i praktično, u poeziji ali i u načinu života.
Nakon toga je došlo otriježnjenje – u zemlji koja se raspadala većine su se kulturno i politički organizovale oko utopija koje su gledale u prošlost – velika budućnost bila je u slavnoj, etnički definisanoj prošlosti. Zvonko Karanović je odbio da pjeva u tom velikom horu i slijedio je sopstveni glas. Tako je njegova poezija u deceniji raspadanja država i ratova silom prilika bila marginalizovana. Sve veće se zanimanje za njegovu poeziju pokazuje u Nju Jorku, Londonu ili Kijevu, da svijet polako vraća kući srpskog kosmopolitu.

Dvojezični izbor pjesama Burn, baby, burn Zvonka Karanovića objavljen je kod izdavača Drava iz Klagenfurta. Urednik je Dragoslav Dedović, a prevod sa srpskog (probni odlomak) potpisuju Alida Bremer i Matthias Jacob.

Početak pjesničke biblioteke tradukita poezio

28_tradukitaU saradnji sa bečkim izdavačem Edition Korrespondenzen TRADUKI je 2010. započeo sa Bibliotekom poezije tradukitapoezio, u kojoj su predstavljeni značajni pjesnici iz Jugoistočne Evrope koji su prvi put prevedeni na njemački. Sve zbirke poezije iz te Biblioteke objavljene su dvojezično, prvorazredno prevedene i brižljivo uređene.