Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

autori/ke

Štampa

Filkova, Fedia

.

filkova fediaFedia Filkova je rođena 1950. u Jablanici, Bugarskoj. Nakon završetka studija germanistike u Sofiji radila je kao lektorka u izdavačkoj kući Narodna kultura (1982-1992), spoljno politička savjetnica bugarskih predsjednika (1997-2002), kao ataše za kulturu Bugarske ambasade u Beču (1992-1995) i Berlinu (2005-2008). Na bugarski je prevela mnoštvo djela sa njemačkog govornog područja (Ingeborg Bachmann, Christa Wolf, Ilse Aichinger, Friederike Mayröcker, Ernst Jandl, Michael Ende, Novalis i dr). 1995. je dobila austrijsku državnu nagradu za književno prevođenje. Fedia Filkova je do sada objavila šest zbirki svoje poezije. Živi u Sofiji.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d