Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

prevodioci/-teljke

Štampa

Tretner, Andreas

.

tretner andreasAndreas Tretner je rođen 1959. u Geri u istočnoj Tiringiji, a danas živi u sjeverozapadnom dijelu Berlina. Studij za sudskog tumača i prevodioca je završio je Lajpcigu, a radio je kao tehnički prevodilac i lektor u izdavačkoj kući, kao urednik i medijski pedagog. Od 1992. prevodi knjige uglavnom sa ruskog (npr. Viktora Pelevina, Vladimira Sorokina, Michaila Šiškina, Pjotra Iličevskog), ponekad i sa bugarskog (npr. Jordana Radičkova, Peha Javorova, Christu Karastojanova) i rijetko sa češkog (npr. Josefa Škvoreckýja, Jáchyma Topola).

partneri u projektu

traduki partners 2014 d