Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

autori/ke

Štampa

Calic, Marie-Janine

.

calic marie janineMMarie-Janine Calic je rođena 1962. u Berlinu. Nakon doktorata iz oblasti istočnoevropske istorije na Univerzitetu Ludwig Maximilan/LMU u Minhenu 1992. radila je do 2004. kao naučna referentkinja u Fondaciju za nauku i politku u Ebenhauzenu i Berlinu. 1995. postaje savjetnica poslanika UN-a za bivšu Jugoslaviju u Zagrebu, a 1999-2002. politička savjetnica posebnog koordinatora za Jugoistočni pakt stabilnosti u Briselu. Od 2004. je profesorica za istočnu i jugoistočnu evropsku istoriju na LMU/Školi za menadžment u Minhenu, od 2006. gostujući profesor na Evropskom koledžu u Natolinu, od 2010. gostujući profesor na Fakultetu za politologiju u Minhenu.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d