Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

prevodioci/-teljke

Štampa

Bagola, Božidar Brezinščak

.

bagola bozidarBožidar Brezinščak Bagola je rođen 1947. u Vrbišnici (Hrvatska), studira teologiju u Zagrebu i filozofiju u Beogradu. Od 1978. živi u Humu na Sutli (Hrvatska), gdje radi kao urednik radničkih novina, kadrovski direktor, direktor centra kulture, a bio je i gradonačelnik. Do sada je objavio sedam knjiga poezije, tri romana, dvije zbirke kratkih pripovijedaka, tri knjige novinarskih tekstova i dvije zbirke putopisa i eseja. Sa slovenačkog na hrvatski je preveo osamnaest knjiga, između ostalih, djela Antona Martina Slomšeka, Edvarda Kocbeka i Vinka Möderndorfera, a sa njemačkog na hrvatski petnaest knjiga, između ostalog, djela Viktora Frankla, Romana Guardinia i Hildegard fon Bingen.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d