Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

beletristika

Štampa

Kalendar Maja

Ferić, Zoran.

378 feric majaBivši učenici jednog razreda zagrebačke gimnazije sastaju se nakon mnogo godina i ponovno odlaze na matursko putovanje. „Tramuntanom“, motornim brodom, sada šezdesetogodišnjaci po drugi put putuju dalmatinskom obalom. U mnogobrojnim reminiscencijama glavni lik, ginekolog Tihomir Romar, koji je takođe na brodu, pripovijeda svoju životnu priču. U središtu je fatalna ljubavna veza sa Senkom, bivšom koleginicom iz razreda, koja poprima gotovo destruktivne razmjere i trima ljudima život pretvara u pakao. Uz zajedljivu ironiju i crni humor Zoran Ferić oslikava moralni svijet zlatne mladeži u Titovoj Jugoslaviji. Sa lakoćom i humorom Ferić se dotiče svih aspekata života – sreće, ljubavi, patnje, starosti i prolaznosti.

Kalendar Maja Zorana Ferića u njemačkom prevodu (probni odlomak) Klausa Detlefa-Olofa pod naslovom Das Alter kam am 23. Mai gegen 11 Uhr objavljen je kod izdavača Folio Verlag iz Beča.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d