Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

naučnopopularne knjige

Štampa

Intertekstualnost

Juvan, Marko.

345 juvan intertekstualnostStudija o istoriji i poetici intertekstualnosti, pojam koji je Julia Kristeva zajedno sa Rolandom Barthesom skovala u kasnim šezdesetim godinama 20. vijeka. Ontološke polazišne tačke tog pojma su, između ostalog, Bahtinov dijalogicitet, Derideova kritika zapadnog logocentrizma, dekonstrukcija modela znaka i strukture De Sosira, estetika recepcije u kulture sjećanja.

Intertekstualnost  Marka Juvana u srpskom prevodu (probni odlomak) Bojane Stojanović Pantović pod naslovom Intertekstualnost objavljen je kod izdavača Akademska knjiga iz Novog Sada.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d