Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

prevodioci/-teljke

Štampa

Prodeva, Elena

.

prodeva elenaElena Prodeva je rođena 1954. u Sofiji, pohađala je njemačku gimnaziju u Sofiji i nakon toga studirala germanistiku. Nakon studija najprije predaje njemački u jednoj gimnaziji u Sofiji, a potom niz godina radi kao novinarka za Bugarsku novinsku agenciju. Od 1990. radi kao slobodna prevoditeljka. Među njenim prevodima su i djela Friedricha Schillera, Gisele Elsner, Ericha Schaakea, Jürgena Rotha, Andreasa Eschbach, Christe Pöppelmann i Kerstin Gier.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d