Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

beletristika

Štampa

Хрватски Фауст и други драми

Šnajder, Slobodan.

362 snajder hrvatski faustKompilacija od ukupno pet drama hrvatskog pisca Slobodana Šnajdera u makedonskom prevodu – između ostalih i međunarodno poznati dramski komad Hrvatski Faust.

Хрватски Фауст и други драми [Hrvatski Faust i druga djela] Slobodana Šnajdera objavljena su kod izdavača Blesok iz Skoplja. Odabrala i na makedonski prevela (probni odlomak) Jelena Lužina.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d