Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

beletristika

Štampa

Roth, Joseph

.

roth josephJoseph Roth je rođen 1894. u Schwabendorfu blizu Brodyja u Istočnoj Galiciji, a umro je 27.05.1939. u Parizu. Roth je kao novinar radio, između ostalog, u Berlinu i Beču, prije nego što je kao dopisnik „Frankfurter Zeitung-a“ proputovao sve evropske velegradove. Sa romanom Hiob (naslov hrvatskog prevoda: Job) 1930. doživio je prvi književni uspjeh. Od 1933. Roth polako počinje da emigrira, preko Beča u Marsej, Nicu i naposljetku u Pariz. Tu je sarađivao u različitim emigrantskim publikacijama i zalagao se za restauraciju propale habsburške višenacionalne države. No više nije mogao da se oporavi, ni lično ni finansijski. Godine 1939, obilježen životnim udarcima i dugogodišnjim alkoholizmom, Joseph Roth umire u jednoj pariškoj bolnici za siromašne.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d