Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

prevodioci/-teljke

Štampa

Krajčević, Spomenka

.

krajcevic spomenkaSpomenka Krajčević je rođena 1949. u Beogradu, studirala je komparativnu književnost i na postdiplomskom studiju germanistike magistrirala sa radom na temu Strukturaromana Maxa Frischa. Od 1974. do 1999. radi najprije kao prevodilac u Jugoslavenskoj novinskoj agenciji Tanjug, a nakon toga kao urednica rubrike o privredi. Istovremeno je radila za dječji časopis TIK-TAK. Od 1999.do 2004. je urednica kod izdavača Draganić, a poslije i glavna urednica dječjih časopisa Veliko dvorište i Malod. Od 2004. Spomenka Krajčević radi kao slobodni prevodilac. Među njenim prevodima djela njemačkih pisaca su i od Bernharda Schlinka, Eliasa Canettija, Maxa Frischa, Marlene Haushofer, Martina Sutera, Christine Nöstlinger, Michaela Endea, Paula Maara i Jamesa Krüssa. Za prevod knjige Austerlitz W. G. Sebalda 2009. dobila je najugledniju državnu nagradu za književno prevođenje Miloš Đurić. Kao autorka je objavila dvije knjige za djecu i tri knjige za odrasle.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d