Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

prevodioci/-teljke

Štampa

Karamelska, Teodora

.

karamelska teodoraTeodora Karamelska je rođena 1975. u Ruseu (Bugarska), studirala je Nauku o kulturi i istoriju u Sofiji. Godine 2005. doktorira u oblasti filozofije. Bila je u istraživačkim boravcima na minhenskom univerzitetu Ludwig Maximilian, na Univerzitetu u Getingenu Georg August, na Institutu za evropsku istoriju u Majncu te u Centru za napredne studije u Sofiji. Od 2010. Teodora Karamelska predaje sociologiju na Novom bugarskom univerzitatu. Osim toga, članica je užeg uredništva časopisa Социологически проблеми [Sociološki problemi]. Težište njenog naučnog zanimanja jeste istorija njemačke sociologije, sociologije religije i istraživanje biografija. Među autorima koje je prevela sa njemačkog na bugarski su Sigmund Freud, Hugo von Hofmannsthal, Ernst Troeltsch, Georg Simmel, Hans-Georg Gadamer  i Axel Honneth.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d