Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

naučnopopularne knjige

Štampa

Die Gesellschaft der Gesellschaft

Luhmann, Niklas.

353 luhmann die gesellschaftKao rezultat tridesetogodišnjeg istraživanja Niklas Luhmann, najvažniji njemački predstavnik sociološke teorije o sistemima, objavio je djelo, koje predstavlja njegovu teorija društva. Polazna tačka Luhmannovih razmatranja je čuđenje nad stabilnošću socijalnih sistema. Njegova teorija jeste dakle pokušaj objašnjenja nevjerovatnosti naizgled normalnog odvijanja procesa.

Die Gesellschaft der Gesellschaft Niklasa Luhmanna u hrvatskom prevodu (probni odlomak) Kirila Miladinova pod naslovom Društvo društva objavljen je kod izdavača Breza iz Zagreba.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d