Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

beletristika

Štampa

Ata je spet pijan

Čater, Dušan.

344 cater ata je spet pijanJa-pripovjedač u ovom romanu jeste spisatelj u stvaralačkoj krizi, koji nekako preživljava iznuđujući novac za tobožnju zaštitu nekoga, jedva komunicira sa ženom i djetetom i pod neprestanim uticajem kokaina u cik-cak liniji počinje sa romanom. Otrježnjuje ga jedino koitalna gimnastika u krevetu ljubavnice Kike. No tokom jedne iznude novca nešto kreće po zlu i, budući da je poznati pisac, postoji opasnost da ga prepoznaju i uhapse, mora da bježi u Južnu Ameriku.

Roman Ata je spet pijan [Tata je opet pijan] Dušana Čatera u makedonskom prevodu (probni odlomak) Dragane Evtimove pod naslovom Стариот пак е пијан objavljen je kod izdavača Templum iz Skoplja.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d