Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

beletristika

Štampa

Le poisson-scorpion

Bouvier, Nicolas.

342 bouvier skorpionfischIscrpljen od putovanja i oboljevši od malarije Nicolas Bouvier završava na Šri Lanki u Indijskom okeanu. Pri kraju finansijskih resursa i psihičkih snaga autor provodi nekoliko mjeseci u vlažnoj i vreloj klimi nekadašnje britanske kolonije, u društvu jata insekata sa kojima dijeli sobu. Sa preciznošću minijaturiste i jedinstvenim humorom autor se u ovom putopisu konfrontira načelima ljudske egzistencije –" meditacija o našem doživljaju svijeta" (The New York Times).

Le poisson-scorpion Nicolasa Bouviera u bugarskom prevodu (probni odlomak) Valentine Boyadjieve pod naslovom Рибата-скорпион objavljen kod izdavača Pleiad iz Sofije.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d