Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

prevodioci/-teljke

Štampa

Boyadjieva, Valentina

.

boyadjieva valentinaValentina Boyadjieva je rođena u Sofiji, studirala je turski jezik i književnost na Univerzitetu u Sofiji. Radila je kao novinarka na bugarskoj državnoj televiziji i radiju i već se niz godina u svojoj zemlji i na međunarodnim okvirima aktivno zalaže za interese prevodilaca. Valentina Boyadjieva predaje na Univerzitetu u Sofiji i na Akademiji lijepih umjetnosti. Osim toga, urednica je u izdavačkoj kući Panorama Plus. Među više od sto naslova koje je prevela su i dramski komadi M. Yurcenar, nekoliko knjiga putopisnog autora Nicolasa Bouviera i brojne knjige za djecu.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d