Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

beletristika

Štampa

Папокот на светот

Andonovski, Venko.

365 andonovski pupakTaj makedonski mega-bestseler, koji ne samo da je dobio nekoliko međunarodnih nagrada, nego je i u Makedoniji dostigao već dvanaest izdanja i prevoda na nekoliko jezika, višestruka je mistifikacija. Knjiga započinje uvodom, koji je navodno napisao brat stanovitog V.-a, pokojnog cirkuskog artiste, u čijoj je ostavštini njegov brat – pedantan službenik – pronašao rukopis romana i dnevničke zapise, koje sada namjerava da objavi. Nakon tog uvoda slijede knjiga „Pupak svijeta“ (rukopis romana), knjiga „Djelovanje“ i knjiga „Svjetlo“ (dnevnički zapisi), a sve je zaključeno pogovorom književnog naučnik Venka Andonovskog i navodnom fotokopijom mladenačkih pjesama (vidi gore). Prva knjiga, napisana pseudo arhaičnim jezikom odigrava se u devetom vijeku, vremenu kada je uvedeno slavensko pismo, na dvoru vizantijskog logoteta.Ta knjiga je kao neka vrsta filozofskog krimića u maniru Eka; u drugom dijelu, „Dnevniku“, kroz ljubavnu priču iz Jugoslavije druge polovine dvadesetog vijeka provlače se događaji iz prvog dijela.

Roman Папокот на светот Venka Andonovski u hrvatskom prevodu (probni odlomak) Borislava Pavlovskog pod naslovom  Pupak svijeta objavljen je kod izdavača Algoritam iz Zagreba.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d