Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

beletristika

Štampa

Andonovski, Venko

.

andonovski venkoVenko Andonovski je rođen 1964. u Kumanovu, Makedoniji. Studirao je filologiju u Skopju i Zagrebu, a predaje na Univerzitetu „Sveti Kiril i Metodije“ u Skoplju. Andonovski je objavio više romana, dramskih komada i naučnih tekstova, a radi i kao prevodilac i kolumnista. Njegov roman Папокот на светот (naslov hrvatskog prevoda: Pupak svijeta), koji je, između ostalog, dobio i međunarodnu Nagradu Balkanika, smatra se apsolutnim mega-bestselerom makedonske istorije književnosti. Andonovski je član Društva makedonskih pisaca i makedonskog P.E.N. centra. 

Website

partneri u projektu

traduki partners 2014 d