Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

prevodioci/-teljke

Štampa

Šikov, Viktor

.

sikov viktorViktor Šikov je rođen 1973. u Skolju, Makedoniji. Nakon studija novinarstva radio je u nekoliko uredništava novina i završio postdiplomski studij komunikacija u medijima. Prevodi poeziju i prozu. Dosad je objavio prevode Dragane Mladenović, Davida Albaharija, Christophera Isherwooda, Jehuda Amichaija, Vladimira Devidéa, Ueda Akinarija, Natsume Sōsekija, Bashōa, Isaa, Busona i Shikija.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d