Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

beletristika

Štampa

Natura morta. Eine römische Novelle

Winkler, Josef.

322 winkler natura morta"Smokve, svježe smokve!" uzvikuje ispred vatikanskih vrata debela Rimljanka koja stoji pokraj muškaraca ošišanog na ćelavo, a koji nosi majicu sa natpisom "Mafija. Made in Italy" i drži u vazduhu štap sa nataknutom malom crnačkom glavom od plastike koju pokazuje hodočasnicima koji prolaze. Prodorno, toliko snažno da se gotovo pipa i miriše, čuje i vidi, tako Josef Winkler u svojoj rimskoj noveli opisuje grad, u kojem su najživlje opisani svakodnevna gužva na pijaci na Trgu Vittorio Emanuele, nedjeljno čekanje i lunjanje ispred Vatikana. Među onima koji čekaju su i prodavačica smokava i Pikoleto, njen lijepi sin, koji inače radi kao prodavač kod mesara na Trgu Vitorio Emanuele. Način na koji taj svijet – u jednom beskonačnom trenutku– silovitom snagom biva uvučen u Pikoletovu sudbinu, jednostavno oduzima dah.

Natura morta. Eine römische Novelle Josefa Winklera u bosanskom prevodu (probni odlomak) Irme Duraković pod naslovom Natura morta. Rimska novela objavljen je kod izdavača Vrijeme iz Zenice.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d