Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

naučnopopularne knjige

Štampa

Bremer, Thomas

.

bremer thomasThomas Bremer je rođen 1957. u Esenu. Studirao je katoličku teologiju, slavistiku i klasičnu filologiju u Minhenu, Minsteru i Beogradu, a 1990. doktorirao i stekao zvanje doktora teologije. Od 1995. do 1999. Bremer je bio šef poslova Njemačkog društva za nauku o istoku u Berlinu. Od 1999. predaje istoriju istočne crkve i ekumensku teologiju na Katoličko-teološkom fakultetu Univerziteta u Minsteru. Od 2003. do 2005. je bio dekan tog fakulteta, od marta 2011. do februara 2012. u statusu naučnog istraživača na Kolegiju Imre Kertész na Univerzitatu Fridrih Šiler u Jeni.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d