Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

naučnopopularne knjige

Štampa

Han, Byung-Chul

.

han byung-chulByung-Chul Han je rođen 1959. u Seulu, Južnoj Koreji. Studirao je u Frajburgu u Brajsgau i Minhenu filozofiju, njemačku književnost i katoličku teologiju. Doktorirao je 1994, a habilitirao 2000. Od 2010. do 2012. Byung-Chul Han je bio profesor filozofije na Visokoj školi za umjetnost i dizajn; od 2012. je profesor filozofije i nauke o kulturi na Univerzitetu u Berlinu. Dosad je objavio mnogobrojne knjige, između ostalih Heideggers Herz, Hyperkulturalität, Hegel und die Macht  [Heidegger-ovo srce, hiperkulturalnost, Hegel i moć] ili Im Schwarm. Ansichten des Digitalen [U jatu. Viđenja digitalnog]. Zbog tema kojima se bavi Byung-Chul Han smatraju ga „filozofom aktuelnog trenutka“ (Die Welt).

partneri u projektu

traduki partners 2014 d