Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

beletristika

Štampa

Mora, Terézia

.

mora tereziaTerézia Mora je rođena 1971.u Sopronu, Mađarskoj. Od 1990. živi u Berlinu i smatra se jednom od najuglednijih prevodilaca sa mađarskog na njemački. 1999. je napisala svoj književni prvijenac, zbirku pripovjedaka Seltsame Materie [Neobična materija], sa kojom je izazvala veliku senzaciju. Za te pripovijetke dobila je književnu Nagradu OpenMike, Nagradu Ingeborg Bachmann (1999) i Nagradu za podržavanje mladih Adelbert von Chamisso (2000). Njen prvi roman Alle Tage [Svi dani] objavljen je 2004, za koji je dobila Nagradu Mara Cassens za najbolji romaneskni debi godine, Nagradu za umjetnost grada Berlina, Nagradu LiteraTourNord i Nagradu Sajma knjige u Lajpcigu. Godine 2009. objavljen joj je roman Der einzige Mann auf dem Kontinent [Jedini muškarac na kontinentu], a u jesen 2013. Das Ungeheuer [Čudovište]. Za taj roman je dobila Njemačku književnu nagradu.

Webseite

partneri u projektu

traduki partners 2014 d