Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

beletristika

Štampa

Grrrimm

Duve, Karen.

327 duve grrrimKaren Duve je oduvijek bila oduševljena čitateljka bajki, priča o junacima i viteških priča. Posebno voli bajke braće Grimm. U njima se ionako događaju stvari koje ljudski zdrav razum ne može da objasni! Koliko je, na primjer, vjerovatno da izuzetno lijepa mlada žena vodi domaćinstvo za sedam sredovječnih neženja niskog rasta, a da joj se nijedan od te gospode ne počne nabacivati? Kako je to, posmatrano sa praktičnog stanovišta, kad se nakon stogodišnjeg sna probudiš ispod sloja prašine debelog nekoliko centimetara. I uopšteno: Kako uspijeva da održi dobru kondiciju princ, koji mora da čeka sto godina da bi poljubio princezu i probudio je?

Zbirka pripovijedaka Grrrimm Karen Duve u srpskom prevodu (probni odlomak) Dušice Milojković pod naslovom Grrrim objavljena je kod izdavača Laguna iz Beograda.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d