Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

beletristika

Štampa

Duve, Karen

.

duve karenKaren Duve je rođena 1961. u Hamburgu. 1983. je prekinula školovanje za poresku inspektorku i nakon toga je trinaest godina radila u Hamburgu kao vozač taksija. Njena prva pripovijetka Im tiefen Schnee ein stilles Heim [U dubokom snijegu tihi dom] objavljena je 1995, a 1999. prvi roman Regenroman [Kišni roman]. Jedna od njenih  najpoznatijih knjiga je Dies ist kein Liebeslied [To nije ljubavna pjesma] (2002) i Taxi (2008). Karen Duve je dobitnica mnogobrojnih nagrada. Danas živi u malom selu blizu Dannenberg-a.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d