Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

beletristika

Štampa

Die letzte Welt

Ransmayr, Christoph.

ransmayr_weltRoman Christopha Ransmayra „Posljednji svijet“  fantastična je igra traganja za nestalim rimskim pjesnikom Ovidijem i kopijom njegova glavnog djela, legendarnim „Metamorfozama“.

Posljednji svijet je u makedonskom prijevodu Katerine Josifoskem, naslovom ”Последнот цвет” izašao u izdavačkoj kući Ili-ili.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d