Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

za djecu i mlade

Štampa

Tajna dečaka Ive

Bukal, Snežana.

358 bukal tajna decaka iveNina i Dora sa majkom putuju iz Holandije u Hrvatsku, kako bi na malom jadranskom ostrvu provele ljetne praznike. Njen bratanić Ivo, čiji je otac poginuo o saobraćajnoj nesreći, je prvo miran i povučen. No nakon nekog vremena Ivo počinje da prihvata obje djevojčice kao prijateljice. Njegova želja ­– i želja njegovog pokojnog oca – da ponovno oživi ostrvo bez stanovništva opustošeno požarima, na kojem je rođen, vodi čitaoca u svijet dječjih avantura. Ivina tajna je potraga za blagom bez kojeg ne bio moguć život na zemlji.

Roman Tajna dečaka Ive Snežane Bukal u makedonskom prevodu (probni odlomak) Kaline Bunevske Isakovske pod naslovom Тајната на детето Иво objavljen je kod izdavača Blesok iz Skoplja.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d