Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

prevodioci/-teljke

Štampa

Dimitrova-Purwin, Radka

.

dimitrova-purwin radkaRadka Dimitrova-Purwin, rođena 1954. u Lovecu (Bugarska), je pohađala njemačku gimnaziju u rodnom gradu i studirala germanistiku na sofijskom Univerzitetu, smjer sudskog tumačenja i pismenog prevođenja. Od 1981. živi u Berlinu i radi kao ovlašteni sudski tumač i prevodilac. Na bugarski je prevela romane Am Hang [Na padini] (2011) i Zündels Abgang [Cindelov kraj]  (2014) švajcarskog autora Markusa Wernera.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d