Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

beletristika

Štampa

Štiks, Igor

.

stiks igorIgor Štiks je rođen 1977. u Sarajevu, studirao je komparatistiku i filozofiju u Zagrebu, a doktorirao u Parizu i Čikagu. Objavljuje prozu, eseje, književne kritike i novinske tekstove. Svoj prvi roman Dvorac u Romagni objavio je 2000. godine. Zatim roman Elijahova stolica (2006), zbirka pjesama Povijest poplave (2008) i politički eseji Pravo na pobunu u saradnji sa Srećkom Horvatom (2010). Dobio je mnogobrojne nagrade za romane, koji su prevedeni na mnoge jezike.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d