Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

prevodioci/-teljke

Štampa

Mayer-Kristić, Jana

.

mayer-kristic janaJana Mayer-Kristić, rođena 1971. u Hojersverdu, studirala u Berlinu, Moskvi, Beču i Rijeci. Godine 1997. diplomira na Humboldtovu univerzitetu u Berlin a stiče diplomu tumača za ruski, srpski i hrvatski jezik. Od tada radi kao (konferencijski tumač) sudski tumač i prevoditeljka najviše u Berlinu, a radila je i živjela nekoliko godina u Sarajevu i Beogradu. Njeni književni prevodi sa srpskog, hrvatskog i bosanskog objavljeni su u raznim časopisima i zbornicima, a na njemački je prevela nekoliko radio-drama i scenarija. Zajedno sa Angelom Richter na njemački je prevela Das Buch vom Bambus [Knjigu bambusa] Vladislava Bajca. Sudjelovala je u prevodu na srpski jezik knjige Michaela Martensa Heldensuche (naslov srpskog prevoda: U potrazi za junakom).

partneri u projektu

traduki partners 2014 d