Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

poezija

Štampa

Schamanin

Vukićević, Danica.

343 vukicevic schamaninLirski tekstovi Danice Vukićević ne opisuju stvarnost onakvom kakva ona jest, iako ponekad hiperrealistične slike kao pod lupom opisuju ružnoću spoljnog svijeta. Tačka sa koje su mogući takvi uvidi jeste stvarnost i to onakva kakva bi mogla biti, onakva kakvu priželjkujemo u polusnu, u dječjem maštanju, koje nas podstiče da čitamo dobru književnost. Danica Vukićević precizno oslikava raspršenost svijeta koji je okružuje. Pjesnikinja hvata bljeskove lijepoga u svakodnevici, ponekad i krhka i nepouzdana sjećanja na lakoću postojanja.

Dvojezična zbirka pripovjedaka Schamanin [Šamanica] Danice Vukićević (probni odlomak) objavljena je kod izdavača Drava iz Klagenfurta. Urednik zbirke je Dragoslav Dedović, a pjesme je sa srpskog na njemački preveo Matthias Jacob.

Početak pjesničke biblioteke tradukita poezio

28_tradukitaU saradnji sa bečkim izdavačem Edition Korrespondenzen TRADUKI je 2010. započeo sa Bibliotekom poezije tradukitapoezio, u kojoj su predstavljeni značajni pjesnici iz Jugoistočne Evrope koji su prvi put prevedeni na njemački. Sve zbirke poezije iz te Biblioteke objavljene su dvojezično, prvorazredno prevedene i brižljivo uređene.