Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

autori/ke

Štampa

Vukićević, Danica

.

vukicevic danicaDanicaVukićević, rođena 1959.u Valjevu, je studirala književnost u Beogradu, a nakon toga ženske studije na Politološkom fakultetu. Piše liriku, prozu, eseje i književnu kritiku, radi kao lektorka i živi u Beogradu. Danica Vukićević je objavila više zbirki pripovjedaka kao dvije zbirke pjesama i za svoj je književni rad višestruko nagrađivana. Njene pjesme su prevedene na engleski, španski, poljski, francuski, makedonski, grčki i njemački.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d