Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

naučnopopularne knjige

Štampa

Alles fühlt

Weber, Andreas.

340 weber alles fuehltNauka nam davno objašnjava: svim živim bićima upravljaju refleksi i geni. Ali što je sa osjećanjima? Mogu li oni da se usklade sa naukom? Andreas Weber jasno i impresivno objašnjava revoluciju nauke koje se bave životom: životinje i biljke su povezane sa nama više nego što smo to ikada slutili. Upravo zahvaljujući njima spoznajemo središnju dimenziju naših osjećanja. Iz toga proizlazi nevjerovatna spoznaja: samo ako sačuvamo prirodu, moći ćemo spasiti vlastitu humanost i slobodu.

Alles fühlt Andreasa Webera u hrvatskom prevodu (probni odlomak) Borisa Perića pod naslovom Sve osjeća objavljen je kod izdavača Ljevak iz Zagreba.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d