Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

autori/ke

Štampa

Weber, Andreas

.

weber andreasAndreas Weber je rođen 1967, studirao je biologiju i filozofiju u Berlinu, Frajburgu, Hamburgu i Parizu. Kao slobodni autor, novinar i urednik od 1994. redovno objavljuje u velikim magazinima i časopisima, između ostalog u GEO-u, Merianu, Die Zeit, mare i Greenpeace Magazinu. U svojoj naučnoj publicistici zalaže se za nadvladavanje mehanističke interpretacije životnih fenomena. Razvija novu perspektivu živoga kao fenomena samoizražaja koji jedinka proživljava kao i fenomena stvaralačke ekologije. Andreas Weber živi sa porodicom u Berlinu.

Website

partneri u projektu

traduki partners 2014 d