Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

prevodioci/-teljke

Štampa

Milev, Milen

.

milev milenMilen Milev je rođen 1983. u Sofiji. U njemačkoj gimnaziji „Prof. Konstantin Galabov“ 2002. godine maturira u „najboljem razredu“ u okviru Ambasade BRD-a“. Nakon toga počinje da studira u Majncu nauku o štampanim medijima, politologiju i germanistiku. Od 2006. je saradnik za međunarodnu saradnju u izdavačkoj kući Paradox iz Sofije. U toj izdavačkoj kući sudjeluje u razvoju, pripremi i realizaciji evropskih projekata, ali radi i kao prevodilac i urednik niza djela autorki/autora sa njemačkog govornog područja, između ostalih, Olafa Ihlaua, Waltera Mayra, Marion Poschmann, Katharine Hackeri Kurta Palma. Živi i radi u Njemačkoj.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d