Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

za djecu i mlade

Štampa

Der kleine Ritter Trenk

Boie, Kirsten.

285 boie trenkRađaš se kao rob, umireš kao rob, rob si cijeli život – da, tako je to! Zar nije grozno što svi seljaci slušaju svog plemića, a ne sebe? Tako misli seoski dječak Trenk. Želi život bolji od onog kakav je imao njegov otac, kojega su nedavno opet pretukli na dvoru. I tako Trenk, zajedno sa svojim praščićem, kreće u grad ne bi li tu pronašao svoju sreću. No, sreću baš i nije tako jednostavno pronaći kako je to Trenk zamišljao – ali srećom na svom putu nailazi na prijatelje koji mu pomažu.

Knjiga Der kleine Ritter Trenk [Mali vitez Trenk] Kirsten Boie u bugarskom prevodu (probni odlomak) Krasimire Petkove pod naslovom Малкият рицар Тренк objavljena je kod izdavača EMAS iz Sofije.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d