Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih
Štampa

Urban, Peter

.

urban peterPeter Urban je rođen 1941. u Berlinu, studirao je slavistiku, germanistiku i istoriju u Vircburgu i Beogradu. Bio je suosnivač izdavačke kuće autora u Frankfurtu na Majni i smatra se jednim od najistaknutijih njemačkih prevodilaca i urednika za rusku, srpsko-hrvatsku i češku književnost. Poznat je postao po svojim novim prevodima djela Antuna Čehova. Nagrade: Nagrada za prevođenje Njemačke akademije za jezik i poeziju (1974), Nagrada za prevođenje Helmut M. Braem (1980), Hesenska nagrada za posredovanje u kulturi i umjetnosti (1994), Lajpciška književna nagrada za sporazumijevanje u Evropi (2000), Nagrada Jane Scatcherd (2003), Nagrada Fondacije Turgenjev Jeljcinove iz Moskve (2008). Peter Urban je umro 9. decembra 2013. u svojoj 72. godini.