Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih
Štampa

Pavlović, Miodrag

.

pavlovic miodragMiodrag Pavlović, rođen 1928. u Novom Sadu, smatra se najznačajnijim predstavnikom srpske savremene lirike. Odrastao u Beogradu gdje je studirao medicinu. Neko vrijeme radi kao liječnik, potom kao dramaturg u Beogradskom nacionalnom pozorištu zatim kao lektor u izdavačkoj kući Prosveta. Godine 1952. debituje sa svojom legendarnom zbirkom 87 pesama, sa kojom je postao poznat kao radikalni "modernista" jugoslovenske lirike. On i njegov prevodilac Peter Urban dobijaju 2003. Nagradu grada Minstera za evropsku poeziju. Miodrag Pavlović je umro u avgustu 2014.u Tutlingenu  na jugu Njemačke.